Zodpovednosť za obsah

Príspevky ako aj všetok obsah na stránke je satirický, preto je ho potrebné brať s rezervou. Príspevky odzrkadľujú názory a myšlienky v rámci slobody prejavu, ktorý je zaručený listinou záklaných ľudských práv a slobôd.

Príspevky sú a budú uverejňované tak ako sú a môžu či budú pochádzať z rôznych zdrojov naprieč internetom.

Pokiaľ bude obsahovať príspevok (meme) ochrannú známku (watermark) ponecháme ju v pôvodnom vyobrezení a ak to bude možné, pripojíme odkaz na jeho autora.

Môže sa stať, že budeme uverejňovať aj časti článkov z aktuálneho diania. Pri tomto type obsahu budeme rovnako uvádzať ich zdroj.